Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Odporność społeczności szkolnych – jak ją budować, jak reagować na kryzys

Podczas interaktywnego wystąpienia-rozmowy zaprezentowana zostanie koncepcja budowania odporności społeczności szkolnej oraz sposoby reagowania kryzysowego, które pozwolą na zapewnienie efektywnej nauki wszystkich uczniów. Prelegenci przedstawią przykłady rozwiązań wprowadzanych w wybranych szkołach oraz sposoby wsparcia, które można uzyskać z zewnątrz w budowaniu odporności własnej szkoły.

Kluczowe zagadnienia:

  • koncepcja odporności społeczności szkolnych i reagowania kryzysowego,
  • znaczenie relacji, kompetencji oraz rozwiązań organizacyjnych w budowaniu odporności szkoły,
  • dobre praktyki w zakresie budowania odporności i reagowania kryzysowego na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach i innych placówek uczestniczących w programie Szkoła Ucząca Się,
  • współpraca z rodzicami, współpraca nauczycieli, troska o efektywne uczenie się uczniów jako elementy szkolnej odporności,
  • sposoby wspierania odporności szkół przez instytucje zewnętrzne.

Prelegenci

dr Jędrzej Witkowski

Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, związany z fundacją od 2005 roku. Doktor nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i absolwent stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników (m.in. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, Edukacja globalna w szkole, Cały świat w klasie, Przewodnik dla opiekunów samorządów uczniowskich, Młody obywatel). Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Autor lub współautor kilku opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i edukacji obywatelskiej.

Dariusz Zelewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jako asystent Szkół Uczących Się. Od ponad 20 lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie doradztwa oraz współpracy z administracją samorządową. Jest ekspertem ds. awansu zawodowego z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wróć do góry strony