Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Odpowiedzialność w przypadku naruszeń zasad ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej i zdalnym nauczaniu

Zdalne nauczanie i praca zdalna w placówce oświatowej pociągają za sobą dodatkowe niebezpieczeństwa naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, które mogą skutkować odpowiedzialnością prawną.

Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia, na które powinien zwrócić uwagę dyrektor, aby  przeciwdziałać naruszeniu przepisów i  móc skutecznie stawić czoła zarzutom ze strony organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą. Udzielone zostaną również odpowiedzi na następujące pytania:

  • za co i jak odpowiada dyrektor szkoły, nauczyciel, pracownik niepedagogiczny na gruncie RODO;
  • czy wyznaczenie IOD zwalnia szkołę z odpowiedzialności lub tę odpowiedzialność ogranicza;
  • jak uchronić się przed odpowiedzialnością w warunkach pracy i nauczania w trybie zdalnym.

Prelegent

mec. Magdalena Czaplińska

Radca prawny, partner w Sakowska – Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste) oraz w prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych, dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. W ramach tej współpracy negocjuje umowy regulujące sytuację prawnoautorską podmiotów realizujących projekty informatyczne oraz umowy dotyczące m.in. migracji danych, wprowadzenia nowych wersji oprogramowania, rozbudowy i utrzymania systemu. Uczestniczy we wdrożeniach systemów ochrony danych osobowych, przygotowując dokumentację organizacyjno – techniczną oraz prowadząc audyt procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji. W projektowaniu systemu ochrony danych w celu poprawnego określenia środków technicznych zabezpieczających dane wykorzystuje wiedzę praktyczną z przeprowadzonych wdrożeń informatycznych. Bierze udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych problematyce IT oraz ochrony danych.

Zachęcamy do pobrania darmowego ebooka pt. "Praca zdalna w szkole zgodna z RODO", który został napisany specjalnie na Kongres Edukacja i Rozwój.
Link do pobrania: https://www.kancelariasbc.pl/e-book-praca-zdalna-szkola-rodo

Wróć do góry strony