Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Dyrektor w sytuacji edukacji stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej – jak szybko, skutecznie i efektywnie dostosować się do zmian

W trakcie wykładu omówione zostaną najważniejsze zadania dyrektora związane z organizacją kształcenia i nadzorem pedagogicznym w przypadku różnych form nauczania. Słuchacze dowiedzą się, jak w prosty sposób monitorować oraz dokumentować pracę w sytuacji nauczania zdalnego i hybrydowego oraz jak dostosować nadzór pedagogiczny do zmieniających się sposobów kształcenia.

Kluczowe zagadnienia:

  • Realizacja podstawy programowej w sytuacji kształcenia zdalnego i hybrydowego – sposoby monitorowania i kontroli.
  • Dokumentowanie pracy uczniów i nauczycieli – jak unikać zbędnej dokumentacji.
  • Ocenianie – jak rzetelnie pozyskiwać informacje o postępach uczniów w sytuacji nauki zdalnej i hybrydowej.
  • Nadzór pedagogiczny w nauczaniu zdalnym – prowadzenie obserwacji, dokonywanie oceny pracy, realizacja awansu zawodowego – jak nadzorować, a jednocześnie wspierać nauczycieli.

Prelegent

Izabela Suckiel

Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Absolwentka studiów podyplomowych: Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie, Zarządzanie Projektami Europejskimi, Coaching. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Trener w programach ogólnopolskich. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Autorka wielu artykułów i programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli.

Wróć do góry strony