Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w trakcie edukacji online i offline

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podczas kształcenia na odległość. Omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole – regulacje prawne, jej realizacja w praktyce, kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę, oraz pojawiające się pytania i wątpliwości  w tym obszarze.

Kluczowe zagadnienia:

  1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Procedury związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas pracy zdalnej.

 

Prelegent

Joanna Wrona

Wicedyrektor w szkole specjalnej, wcześniej wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych, radcy ministra i naczelnika. Nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty. Ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autor, współtwórca oraz recenzent wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wróć do góry strony