Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Prawo oświatowe w praktyce – analiza najważniejszych zmian

Wystąpienie będzie dotyczyło  najważniejszych zmian w obowiązujących ustawach i aktach wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących funkcjonowanie szkół w okresie przeciwdziałania COVID – 19.

Podczas wykładu zostaną omówione zmiany w ustawie Karta Nauczyciela i ustawie Prawo oświatowe oraz wynikające z tych zmian najważniejsze zadania dla dyrektorów szkół. Dokonana zostanie również analiza wybranych rozporządzeń.

Prelegent

Izabela Suckiel

Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Absolwentka studiów podyplomowych: Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie, Zarządzanie Projektami Europejskimi, Coaching. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Trener w programach ogólnopolskich. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Autorka wielu artykułów i programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli.

Wróć do góry strony