Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Zarządzanie online w kryzysie i po kryzysie - największe wyzwania, najlepsze rozwiązania

Każda sytuacja kryzysowa w placówce oświatowej dotyka znacznej grupy osób: uczniów, rodziców, nauczycieli i ich rodzin, specjalistów współpracujących ze szkołą/przedszkolem. Im szybciej i skuteczniej zostaną podjęte działania zaradcze, tym mniejsze będą straty dla wszystkich tych grup. Co robić, aby kryzys, który z dużym prawdopodobieństwem przyjdzie, był jak najmniej szkodliwy dla placówki?

Uczestnicy podczas warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie są najważniejsze cechy systemów teleinformatycznych wspierających zarządzanie kryzysowe oraz jak w obecnych kryzysie spowodowanym pandemią COVID 19 można wykorzystać dostępne narzędzia informatyczne, aby płynnie zmieniać tryb funkcjonowania placówki pomiędzy stacjonarnym, hybrydowym a zdalnym.

Kluczowe zagadnienia:

  • Definicja kryzysu w placówce oświatowej.
  • Przygotowanie przed kryzysem: relacje, skuteczna komunikacja, diagnoza zasobów, zespół kryzysowy, procedury i plany.
  • Postępowanie w trakcie kryzysu: weryfikacja źródeł wiedzy, sprawdzanie przepływu informacji, wdrożenie procedur, kontrola celów, praca z emocjami.
  • Po kryzysie: ocena skuteczności działań, weryfikacja procedur i planów na przyszłość, analiza wpływu kryzysu na wizerunek placówki, zaplanowanie działań w obszarach, w których pojawiły się błędy.
  • Rola systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym.
  • Procedury usprawniające przepływ informacji oraz nadzór nad pracą placówki w obecnym kryzysie spowodowanym pandemią COVID 19, w oparciu o dostępne systemy informatyczne.

Prelegenci

Jakub Rzadkiewicz

Z wykształcenia psycholog-trener; absolwent studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 2010 r. wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT oraz niwelowania barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy Nauczycielami a Uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię.

Maria Tuchowska

Nauczyciel dyplomowany, polonista i teolog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach integracyjnych. Coach, edukator, prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalizuje się również w tematyce dotyczącej zagadnień związanych z obecnością rodziców w szkole.

Wróć do góry strony