Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Odpowiedzialność organu prowadzącego i dyrektora szkoły/przedszkola za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów z odniesieniem do obecnej sytuacji

Prelegent

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach prowadził pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach studiów doktoranckich. Odbył aplikację radcowską zakończoną egzaminem i uzyskaniem tytułu radcy prawnego. Zdobywał praktykę zawodową w renomowanej, wrocławskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej, prowadząc procesy cywilne i gospodarcze. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa oświatowego, postępowania cywilnego i administracyjnego oraz prawa rzeczowego.

Wróć do góry strony