Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Rozwiązywanie aktualnych problemów w szkołach i placówkach w okresie COVID-19 na przykładzie LEX Prawo Oświatowe

Od nowego roku szkolnego dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek mają możliwość zawieszenia zajęć, w sytuacji pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego. W związku z tym, na dyrektorach tych jednostek ciąży wiele odpowiedzialnych zadań, związanych z organizacją pracy szkoły, jak również należytym zapewnieniem uczniom nauki zdalnej. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie konkretnych rozwiązań dostępnych w publikacji LEX Prawo Oświatowe, które mogą być pomocne w codziennym podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Prelegent

Lidia Marciniak

prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje uzupełniała również na Studiach Podyplomowych Digital Media na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Od 2005 r. współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer (obecnie product manager publikacji LEX Prawo Oświatowe), wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania w Systemie Oświaty, współautorka oraz redaktor merytoryczny publikacji o tematyce oświatowej (m.in. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM, Wolters Kluwer 2019, oraz  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela oraz prawo pracy - z serii MERITUM, Wolters Kluwer 2019).

Wróć do góry strony