Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Zadania i obowiązki placówek oświatowych w procesie terapeutyczno-dydaktycznym dzieci i młodzieży z ASD

Podczas wystąpienia zostanie przedstawiony krótki opis zaburzeń ze spectrum autyzmu, którego celem będzie przybliżenie problematyki  dziecka z ASD, jego mocne i słabe strony, sposób funkcjonowania w relacjach rówieśniczych i na terenie szkoły i przedszkola. Omówione zostaną również obowiązki pracowników placówek oświatowych, ich zadania w procesie dydaktyczno-terapeutycznym oraz możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach wątpliwych.

Prelegent

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

Psycholog, socjolog, psychoterapeuta. Od 2003 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach medycznych i oświatowych. Zajmuje się diagnozą zaburzeń rozwojowych i psychicznych u pacjentów w każdym wieku oraz terapią. Prowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii, w których realizowane są m.in. terapie wczesnego wspomagania rozwoju, zaburzeń ze spectrum autyzmu, zaburzeń rozwojowych, MPD oraz innych zaburzeń psychicznych. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp., prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej, psychopatologii i socjologii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

 

Wróć do góry strony