Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Ludzki wymiar (nie)realnej szkoły. Jak budować społeczność w dobie społecznego dystansu

W trakcie epidemii szkoły z konieczności poświęcały bardzo dużo energii na zapewnienie uczniom i nauczycielom rozwiązań technicznych, koniecznych w pracy zdalnej. Niejednokrotnie z trudem znajdowały czas na pielęgnowanie czynnika „ludzkiego”, który w tym trudnym czasie był kluczowy dla utrzymania dobrostanu psychofizycznego uczniów i pracowników szkoły. Wystąpienie będzie poświęcone możliwości budowania relacji w ramach szkolnej społeczności, której członkowie są przez dłuższy czas pozbawieni bezpośredniego kontaktu.

Prelegent

Leszek Janasik

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Od ponad 20 lat nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie. Bierze aktywny udział w debacie o jakości edukacji, m.in. jako prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas ogólnopolskich wydarzeń oświatowych. Jego pasję stanowią podróże, które inspirują go do dalszego doskonalenia szkoły. W najnowszym rankingu Perspektyw kierowane przez niego liceum zajęło 12. miejsce na Mazowszu i 28. w Polsce.

 

Wróć do góry strony