Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Wyzwania dla liderów oświaty w roku szkolnym 2020/2021

W wystąpieniu omówione  zostaną najbardziej aktualne wyzwania związane z zarządzaniem w oświacie oraz projektowaniem procesu edukacyjnego w czasach pandemii. Przeanalizowane zostaną zarówno wyzwania bieżące – te, których przyczyny i efekty możemy obserwować już, jak również takie, które mogą się pojawić i mieć długookresowe skutki dla systemu edukacji.

Prelegent

Prof. dr hab. Jan Fazlagić

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, badacz zjawisk społecznych, konsultant, kierownik projektu „Enhancing climate mindset in V4 countries” na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Od 2001 r. prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania w oświacie. Autor wielu ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju (projekt „Szkoła dla innowatora”), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodka Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Przewodniczący Rady Programowej EDUTORI. Obecnie pracuje nad Polityką Oświatową Miasta Poznania 2030.

Wróć do góry strony