Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Wpływ poprawy warunków akustycznych w budynku szkolnym na funkcjonowanie nauczycieli i uczniów

W 2018 roku przeprowadzono kompleksową modernizację akustyczną Szkoły Podstawowej nr 340 na warszawskim Ursynowie, w trakcie której wyciszono praktycznie wszystkie pomieszczenia dostępne dla uczniów dostosowując je do wymagań normy pogłosowej (PN-B-02151-4:2015-06). Spontanicznie wyrażane, entuzjastyczne opinie użytkowników skłoniły władze stolicy do wdrożenia programu pilotażowego polegającego na wyciszeniu kolejnych 10 szkół podstawowych w mieście. Pionierski charakter przedsięwzięcia podsunął także pomysł szczegółowych badań ankietowych, które ostatecznie zostały przygotowane i przeprowadzone przez dr hab. Irenę Polewczyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy z Mikołajem Jaroszem z firmy Ecophon. Wzięło w nich udział 44 nauczycieli i 378 uczniów, którzy oceniali wpływ zmian akustycznych na ich funkcjonowanie w szkole. Ankieta była bardzo szeroka (uczniowie odpowiadali na 73 szczegółowych pytań podczas gdy nauczyciele nawet na 121) i dotyczyła takich aspektów funkcjonowania uczniów i nauczycieli w szkole jak: stopień koncentracji uwagi, zdolność i trwałość zapamiętywania informacji, tempo pracy, poprawne wykonywanie poleceń nauczyciela, stopień zmęczenia i poziom agresji uczniów, wysiłek głosowy i stres u nauczycieli i wiele innych. W trakcie warsztatów omówione będą wyniki ankiety, jak i sama modernizacja akustyczna (geneza, rozwiązania i osiągnięte rezultaty).

Prelegent

Mikołaj Jarosz

Achitekt po Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2000 r. w firmie Ecophon, od 2007 specjalizuje się w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i współautor pierwszej Polskiej Normy dotyczącej akustyki wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Wiceprezes Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”. Autor kilkudziesięciu artykułów popularyzujących zagadnienia związane głównie z akustyką szkół i obiektów sportowych. Prowadzi wykłady dla studentów architektury, szkolenia dla architektów oraz seminaria dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów.

Wróć do góry strony