Dziękujemy za udział w Kongresie!

V Konferencja Edukacja w Samorządach

To kolejny trudny rok dla edukacji i dla samorządów: strajki nauczycieli, podwójny rocznik w szkołach ponadpodstawowych, pogłębiający się deficyt finansów JST – mimo ciągłej pracy nad optymalizacją wydatków oświatowych, subwencja oświatowa nie wystarcza na bieżące funkcjonowanie prowadzonych szkół. Chcemy w gronie ekspertów porozmawiać o największych wyzwaniach, przed którymi stoją jednostki samorządu terytorialnego oraz poszukać sposobów rozwiązania pojawiających się problemów.

 

Zakres tematyczny:

1. Debata na temat finansowania oświaty –  uczestnicy samorządowcy, eksperci ds. finansowania oświaty.

Konferencję rozpoczniemy debatą nt. stanu finansowania oświaty w Polsce, którą organizujemy wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich oraz przedstawicielami samorządów i ekspertami. Podczas debaty poruszone zostaną następujące, ważne dla samorządowców kwestie:

  • finansowanie i organizacja oświaty,
  • wdrażanie reform oświatowych przez samorządy i koszty z tym związane,
  • najważniejsze wyzwania dotyczące zarządzania oświatą.

2. Miniwykład o maxiproblemach prof. dr hab. Ewa Łętowska

3. Prawo oświatowe w praktyce – analiza najważniejszych zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku Izabela Suckiel

4. Opieka zdrowotna nad uczniami – obowiązki JST  Iwona Kobus

5. Kontrola zarządcza – aktualne problemy i planowane zmiany Krzysztof Puchacz

6. Odpowiedzialność szkoły i  organów prowadzących  za akty przemocy na terenie szkoły  dr Jacek Pierzchała

7. Jak transformować cyfrowo edukację na poziomie miasta i regionu  Cecylia Szymańska

8. Odpowiedzialność dyrektora za ochronę danych osobowych  dr Marlena Sakowska Baryła

9. Dane kadrowe w placówce oświatowej po 4 maja 2019 r.  Magdalena Czaplińska

10. Zmiany w kształceniu zawodowym – wybrane zagadnienia  Bogusława Wojtczak, Lidia Marciniak

11. Zagrożenia dla zdrowia psychicznego uczniów  dr n. med. Tomasz Srebnicki

12. Czytanie dzieciom jako recepta na sukces w uczeniu się  prof. Barry Zuckerman

13. Oświatowe Centra Usług Wspólnych – modele wdrożenia, bariery i perspektywy  Magda Matuszewska-Mikołajczyk

 

 

 

Zapisz

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja
Partnerzy
merytoryczni
BONUM HUMANUM
Design for Change
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
SBC Kancelaria Radców Prawnych
Katalyst Education
LEX Prawo Oświatowe
Linia Progman
Centrum Profilatyki Społecznej
Uniwersytet SWPS
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła w Punkt
Uniwersytet Szczeciński
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
OMEP
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Gazeta Wyborcza
Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA
Patroni
honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Sponsorzy
Canon
ENERGYLANDIA
Mentor
Nowa Era
Nordweco Sp. z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Instytut Badań Edukacyjnych
Microsoft
TalentowiSKO
MultimediawSzkole.pl
Katalyst Education
Grupa Sokrates
Benq
Macmillan Polska
AGRAF
KONICA-MINOLTA
Solectric
ProFuturo
Partnerzy
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawski Instytut Bankowości
Patroni
medialni
Dziennik Warto Wiedzieć
Portal Edukacja Internet Dialog
Finanse Komunalne
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Państwo i Prawo
Personel Plus
Portal Pedagogika Specjalna
prawo.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Samorząd Terytorialny
Siedem liter
Gazeta Wyborcza
Back to Top