Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Idea

„Prawo i zarzadzanie w oświacie – nowe wyzwania”– to hasło przewodnie tegorocznej edycji Kongresu.

Pandemia koronawirusa postawiła nas w sytuacji konieczności zmiany strategii i modeli działania, dlatego podczas VII Kongresu Edukacja i Rozwój:

  • skoncentrujemy się na zagadnieniach prawnych i rozwiązaniach problemów, którymi muszą zająć się dyrektorzy i samorządowcy;
  • przedstawimy konkretną, praktyczną wiedzę, która ułatwi skuteczne zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi w dobie pandemii;
  • pokażemy, w jaki sposób placówka może wykorzystać możliwości rozwojowe i wyjść z tego trudnego czasu silniejsza;
  • odpowiemy na pytania dotyczące najbardziej istotnych zagadnień prawnych;
  • zaprezentujemy narzędzia, dzięki którym dyrektorzy i samorządowcy łatwiej poradzą sobie z wyzwaniami związanymi z nowymi warunkami funkcjonowania oświaty.

Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać kontakt z ekspertami, którzy wskażą możliwe sposoby rozwiązania problemów prawnych, ale również zarządczych i wychowawczych pojawiających się w funkcjonowaniu szkoły czy przedszkola w dobie pandemii.
We współpracy z wieloma organizacjami zaprezentujemy także innowacyjne i szczególnie wartościowe rozwiązania związanie ze zdalną edukacją oraz tworzeniem synergii pomiędzy nauczaniem oraz kierowaniem offline i online.

Zachęcimy do szukania odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby szkoła wykorzystała doświadczenia z przyspieszenia  procesu transformacji cyfrowej edukacji, jakiej byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach i stała się  liderem jutra.

Spotkanie online z doświadczonymi praktykami i ekspertami edukacyjnymi będzie okazją do refleksji, nabywania nowych umiejętności, doskonalenia swojego działania, a w efekcie do zwiększania efektywności i skuteczności w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły oraz wykonywania zadań osób odpowiedzialnych w samorządzie terytorialnym za edukację.

Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną dobre praktyki,  inspirujące pomysły, ciekawe rozwiązania organizacyjne, metodyczne i technologiczne.
Kongres będzie również doskonałą okazją do zadania pytań ekspertom z zakresu prawa, zarządzania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkoły i przedszkola oraz uzyskania na nie odpowiedzi.

Wróć do góry strony