Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Program Kongresu Edukacja i Rozwój

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone:  


Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Kongresu.

I DZIEŃ - 21 PAŹDZIENIKA 2020

9:30 – 09:50 Rejestracja
09:50 – 10:00 Rozpoczęcie Kongresu
10:00 - 10:15 Wyzwania dla liderów oświaty w nowym roku szkolnym 2020/2021
prof. dr hab. Jan Fazlagić
10:15 - 10:30 Dyrektor – strateg! O tym, jak wykorzystać nową sytuację, by rozwinąć skrzydła
Oktawia Gorzeńska
10:30 - 10:50 Ludzki wymiar (nie)realnej szkoły. Jak budować społeczność w dobie społecznego dystansu
Leszek Janasik
10:50 - 11.00 Przerwa - podział na ścieżki
Nazwa ścieżki XXII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
VI Konferencja Edukacja w Samorządach
Dobre praktyki w edukacji – warsztaty, wykłady, prezentacje
11:00 - 11:50

Prawo oświatowe w praktyce – analiza najważniejszych zmian    obowiązujących od 1 września 2020
Izabela Suckiel

Zarządzanie online w kryzysie i po kryzysie - największe wyzwania, najlepsze rozwiązania
Jakub Rzadkiewicz,  Maria Tuchowska   
Librus 
11:50 – 12.00 Przerwa
12:00 – 12:50

Finansowanie i organizacja oświaty przez JST w czasie pandemii
dr Marlena Sakowska-Baryła
Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Wiceprezydent Miasta Łodzi
Konrad Pokora
Prezydent Zduńskiej Woli

Zarządzanie szkołą online – przykład dobrej praktyki 
Ewa Dziekan-Feliksiak,  dr inż. Krzysztof Kontek 
Acnet

 

12:50 - 13:00 Przerwa
13:00 – 13:50

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w trakcji edukacji online i  offline 
Joanna Wrona

Personalizacja nauczania z pomocą technologii – jak ją wdrażać w obecnych ramach     prawnych
Andrzej Pieńkowski 
Katalyst Education

13:50 – 14:00 Przerwa
 14:00 – 14:30 Odpowiedzialność organu prowadzącego i dyrektora szkoły/przedszkola za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów z odniesieniem do obecnej sytuacji
mec. Robert Gałęski
radca prawny i partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k.
Uczeń ze spektrum autyzmu – jak pomóc mu osiągnąć sukces w edukacji
dr Joanna Wichlińska-Pakirska
Nowa Era 

14:30 - 14:45

Rozwiązywanie aktualnych problemów w szkołach i placówkach w okresie COVID-19 na przykładzie LEX Prawo Oświatowe
Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wykorzystanie technologii VR w nauczaniu – od czego zacząć swoją przygodę?
Ania Dąbrowska, Marcin Sołodki
Nowa Era

14:45 -15:00

Przedsiębiorczość przyszłości – doświadczenia przeszłości
Waldemar Zbytek
Warszawski Instytut Bankowości

 

II DZIEŃ - 22 PAŹDZIENIKA 2020

Nazwa ścieżki XXII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz VI Konferencja Edukacja w Samorządach Dobre praktyki w edukacji – warsztaty, wykłady, prezentacje
9:30 – 09:50 Rejestracja
09:50 - 10:00 Rozpoczęcie II dnia Kongresu
10:00 - 10:50

Zdalne nauczanie i praca zdalna w placówce oświatowej zgodnie z RODO
dr Marlena Sakowska -Baryła
Sakowska-Baryła,Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Odporność społeczności szkolnych – jak ją budować, jak reagować na kryzys
dr Jędrzej Witkowski, Dariusz Zelewski
Centrum Edukacji Obywatelskiej

10:50 – 11:00 Przerwa
11:00 - 11:50

Odpowiedzialność w przypadku naruszeń zasad ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej i zdalnym nauczaniu
mec. Magdalena Czaplińska                                  Sakowska-Baryła,Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Przemoc rówieśnicza online  - jak rozpoznawać, jak reagować
dr Małgorzata Wójcik
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

11:50 – 12:00 Przerwa

12:00 - 12:30

 

 

 

 

12:30-12:50

 

 

 

 

Dyrektor w sytuacji edukacji stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej – jak  szybko, skutecznie i efektywnie dostosować się do zmian
Izabela Suckiel 

 

Jak zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie uczniów dzięki wykorzystaniu technologii VR
Maria Jeruzalska, Dorota Paszyńska
HTC VIVE

Zdalna edukacja - rozwiązania sprzętowe
Jakub Aleksiejuk
NORDWECO

12:50 – 13:00 Przerwa
13:00 – 13:50

Edukacja w erze Covid-19 - aspekty zarządcze i prawne
Grzegorz P. Kubalski
Związek Powiatów Polskich

Wpływ poprawy warunków akustycznych w budynku szkolnym na funkcjonowanie nauczycieli i uczniów
Mikołaj Jarosz 
Ecophon

13:50 – 14:00 Przerwa
14:00 – 15:15 Rozstrzygnięcie Konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola
Organizator
Wolters Kluwer
Partnerzy
merytoryczni
LEX Prawo Oświatowe
Progman
Dyrektor Szkoły
Wczesna Edukacja
Librus
Uniwersystet SWPS
Kancelarii Sakowska - Czaplińska
Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Centrum Edukacji Obywatelskiej
RESQL
Katalyst Education
Patroni
honorowi
Związek Powiatów Polskich
Województwo Mazowieckie
Patroni
instytucjonalni
Kujawsko-pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Związek Gmin Wiejskich RP
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Sponsorzy
Ecophon
Warszawski Instytut Bankowości
Acnet
Nordweco
VIVE HTC
Partnerzy
Nowa era
Patroni
medialni
Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA
Prawo.pl
Finanse Komunalne
Samorząd terytorialny
Personel Plus
BrandsIT
Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Supernauczyciel
Dziennik Warto Wiedzieć
nalekcje.pl
Przedszkola.edu.pl
Razem
Wróć do góry strony