Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Prelegenci

mec. Magdalena Czaplińska

Radca prawny, partner w Sakowska – Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste) oraz w prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych, dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. W ramach tej współpracy negocjuje umowy regulujące sytuację prawnoautorską podmiotów realizujących projekty informatyczne oraz umowy dotyczące m.in. migracji danych, wprowadzenia nowych wersji oprogramowania, rozbudowy i utrzymania systemu. Uczestniczy we wdrożeniach systemów ochrony danych osobowych, przygotowując dokumentację organizacyjno – techniczną oraz prowadząc audyt procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji. W projektowaniu systemu ochrony danych w celu poprawnego określenia środków technicznych zabezpieczających dane wykorzystuje wiedzę praktyczną z przeprowadzonych wdrożeń informatycznych. Bierze udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych problematyce IT oraz ochrony danych.

Zachęcamy do pobrania darmowego ebooka pt. "Praca zdalna w szkole zgodna z RODO", który został napisany specjalnie na Kongres Edukacja i Rozwój.
Link do pobrania: https://www.kancelariasbc.pl/e-book-praca-zdalna-szkola-rodo

Ania Dąbrowska

Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Popularyzator nauki, specjalistka w obszarze edukacji online, twórca platform paniodchemii.pl i kursydomatury.pl. Jej bloga odwiedza rocznie 100 tys. osób. W nauczaniu stawia na efektywność (zarówno po stronie nauczyciela jak i ucznia) oraz partnerskie relacje.

mgr Ewa Dziekan-Feliksiak

Dyrektor XXX LO w Krakowie. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe dotyczące Zarządzanią Oświatą na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w Centrum Edukacji Obywatelskiej Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczony nauczyciel dyplomowany, wieloletni wychowawca. Poprzednio dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 oraz Szkoły TSSP Piotra Michałowskiego w Krakowie. Nagrodzona m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz sukcesy w wychowaniu dzieci i młodzieży w 2015 i 2019 r.

Prof. dr hab. Jan Fazlagić

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, badacz zjawisk społecznych, konsultant, kierownik projektu „Enhancing climate mindset in V4 countries” na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z Akademią Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Od 2001 r. prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania w oświacie. Autor wielu ekspertyz dla Ministerstwa Rozwoju (projekt „Szkoła dla innowatora”), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodka Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Instytutu Badań Edukacyjnych. Przewodniczący Rady Programowej EDUTORI. Obecnie pracuje nad Polityką Oświatową Miasta Poznania 2030.

Robert Gałęski

Radca prawny i Partner w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach prowadził pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach studiów doktoranckich. Odbył aplikację radcowską zakończoną egzaminem i uzyskaniem tytułu radcy prawnego. Zdobywał praktykę zawodową w renomowanej, wrocławskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej, prowadząc procesy cywilne i gospodarcze. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa oświatowego, postępowania cywilnego i administracyjnego oraz prawa rzeczowego.

Oktawia Gorzeńska

Absolwentka Leadership Academy for Poland, wieloletnia dyrektorka Szkoły z mocą zmieniania świata, a także twórczyni Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini rady programowej projektu „Szkoła dla innowatora” Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Współinicjatorka ruchu #wiosnaedukacji, prowadzi Akademię Przywództwa Edukacyjnego.  Autorka ekspertyz edukacyjnych, poradnika dla dyrektorów o edukacji zdalnej, a także współautorka publikacji „Zmiany. Innowacje. Eksperymenty”.

Leszek Janasik

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Od ponad 20 lat nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie. Bierze aktywny udział w debacie o jakości edukacji, m.in. jako prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas ogólnopolskich wydarzeń oświatowych. Jego pasję stanowią podróże, które inspirują go do dalszego doskonalenia szkoły. W najnowszym rankingu Perspektyw kierowane przez niego liceum zajęło 12. miejsce na Mazowszu i 28. w Polsce.

 

Mikołaj Jarosz

Achitekt po Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 2000 r. w firmie Ecophon, od 2007 specjalizuje się w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i współautor pierwszej Polskiej Normy dotyczącej akustyki wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Wiceprezes Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”. Autor kilkudziesięciu artykułów popularyzujących zagadnienia związane głównie z akustyką szkół i obiektów sportowych. Prowadzi wykłady dla studentów architektury, szkolenia dla architektów oraz seminaria dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów.

Maria Jeruzalska

Współtworzy dział sprzedaży HTC od ponad 6 lat, początkowo ukierunkowana na sprzedaż smartfonów do operatorów oraz na rynku otwartym, obecnie z pasją propaguje, wdraża i sprzedaje systemy VIVE do wirtualnej rzeczywistości w edukacji, rozrywce i biznesie nie tylko w  Polce, ale też w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dodatkowo posiada doświadczenie oraz praktykę coachingową i wykorzystuje je przede wszystkim w codziennej pracy i  współpracy z ludźmi.

dr inż. Krzysztof Kontek

Prezes Acnet sp. z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, doktor ekonomii z SGH. Kierownik kilku grantów Narodowego Centrum Nauki. Autor publikacji w czołowych czasopismach na świecie (m.in. Management Science). Bogate doświadczenie naukowe (również w CERN, Genewa) oraz biznesowe – był prezesem kilku spółek z branży teleinformatycznej oraz zarządzającym w funduszu inwestycyjnym.

Grzegorz Kubalski

Prawnik, teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego. Czynny samorządowiec – był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego. Ekspert samorządowy od 2008 roku związany ze Związkiem Powiatów Polskich, gdzie obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura. Udzielał wsparcia również Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej.

Lidia Marciniak

prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje uzupełniała również na Studiach Podyplomowych Digital Media na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Od 2005 r. współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer (obecnie product manager publikacji LEX Prawo Oświatowe), wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania w Systemie Oświaty, współautorka oraz redaktor merytoryczny publikacji o tematyce oświatowej (m.in. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM, Wolters Kluwer 2019, oraz  Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta Nauczyciela oraz prawo pracy - z serii MERITUM, Wolters Kluwer 2019).

Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Wiceprezydent Miasta Łodzi

Ukończyła  Wydział Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, a także podyplomowo Bezpieczeństwo i Higienę Pracy oraz Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie przemysłowym na Politechnice Łódzkiej. Pierwsze kroki w polityce stawiała w 2003 roku w Federacji Młodych Socjaldemokratów w Łodzi, gdzie przez dwie kadencje była sekretarzem. Jest inicjatorką miejskiego programu „In Vitro", akcji „Las Młodej Łodzi”, akcji „Mia100ławek” i platformy „Łódź przyjazna zwierzętom”, a także była członkiem  Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 2014 roku pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej w Łodzi z ramienia SLD zajmując się sprawami związanymi z ochroną środowiska, budżetem obywatelskim, edukacją, zagadnieniami społecznymi oraz promocją miasta. Jako wiceprezydent Miasta Łodzi nadzoruje m.in. sprawy związane z edukacją i wychowaniem.

Dorota Paszyńska

Sprzedawca w zawodu i zamiłowania. Od 4 lat w HTC, od ponad roku, dzięki focusowi sprzedażowemu nakierowanemu na VR,  rozwija swoją wiedzę na temat wirtualnej rzeczywistości i jej wdrożeń w coraz nowych przestrzeniach biznesowych. Doświadczenie sprzedażowe i zawodowe zdobyła w takich firmach jak: Burda International czy Świat Książki. Dyplomowany Coach Praktyk Biznesu, co pozwala na świadome i etyczne wykorzystanie zdobytych narzędzi i doświadczeń w pracy zawodowej.

Andrzej Pieńkowski

Specjalista w dziedzinie mediów cyfrowych oraz technologii w edukacji. Z wykształcenia geochemik, pracował naukowo w Polskiej Akademii Nauk, następnie został popularyzatorem specjalizującym się w naukach o Ziemi. Współpracował jako dziennikarz i ekspert z czasopismami Wiedza i Życie, Świat Nauki, Wprost, Przekrój, Academia, kanałami Discovery, Planete, Khan Academy. Programista i fan Linuxa. Od 2014 roku zajmuje się edukacją jako manager ds. rozwoju produktów w fundacji Katalyst Education.

Elżbieta Piotrowska-Albin

Socjolog, wydawca wielu publikacji książkowych i programów elektronicznych dla praktyków edukacyjnych oraz czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Wczesna Edukacja”, będących w ofercie Wolters Kluwer Polska SA. Jest inicjatorem i współtwórcą popularnych portali internetowych, m. in. www.oswiata.abc.com.pl , www.dyrektorszkoly.plprofilu Edukacja Moja Pasja na Facebooku oraz prestiżowych konkursów - Osobowość Polskiej Edukacji, POMOST, Super Dyrektor Szkoły/ Przedszkola. Pomysłodawczyni i organizator wielu debat, konferencji i programów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej oświaty, m. in. Kongresu Edukacja i Rozwój, Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, EDU Trendów. Wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA

Konrad Marek Pokora
Prezydent Zduńskiej Woli

Przedsiębiorca i samorządowiec, od 2018 prezydent Zduńskiej Woli.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli oraz studia z zakresu archeologii śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajął się prowadzeniem rodzinnego zakładu cukierniczego w Zduńskiej Woli i działalnością w lokalnym Cechu Rzemiosł Różnych. Członek Platformy Obywatelskiej, w latach 2006–2018 był radnym miejskim. W 2018 został kandydatem Koalicji Obywatelskiej na urząd prezydenta Zduńskiej Woli. Z powodzeniem ubiegał się o tę funkcję, zdobywając w II turze 64% głosów.

 

Małgorzata Pomianowska

Redaktor naczelna czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”. Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego, pedagog, coach, trener, socjoterapeuta. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z edukacją, najpierw jako pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, później nauczyciel konsultant i wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autorka, współautorka i redaktor merytoryczna publikacji z zakresu pedagogiki i zarządzania. Współtwórczyni i realizatorka ogólnopolskich oraz międzynarodowych programów doskonalenia nauczycieli i kierowniczej kadry oświatowej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej, konsultacyjnej oraz diagnostyczno-terapeutycznej. Od 2017 roku pełni funkcję dyrektor merytorycznej Kongresu Edukacja i Rozwój.

Jakub Rzadkiewicz

Z wykształcenia psycholog-trener; absolwent studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 2010 r. wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT oraz niwelowania barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy Nauczycielami a Uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o. Redaktor naukowy komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz”. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o. Jest autorką  ponad 100 publikacji z dziedziny ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Stworzyła koncepcje merytoryczne licznych forów, konferencji i wydarzeń poświęconych ochronie danych osobowych, komentuje między innymi dla portalu prawo.pl oraz "Dziennika Gazety Prawnej". Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.  W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób. Uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych w oświacie, szkoli rady pedagogiczne i inspektorów ochrony danych.

Zachęcamy do pobrania darmowego ebooka pt. "Praca zdalna w szkole zgodna z RODO", który został napisany specjalnie na Kongres Edukacja i Rozwój.
Link do pobrania: https://www.kancelariasbc.pl/e-book-praca-zdalna-szkola-rodo

Marcin Sołodki

Pedagog zdolności, certyfikowany trener, ekspert edtech. Autor znanych w Polsce projektów e-learningowych dla dzieci, m.in. Sieciaki.pl oraz platform do zdalnej edukacji. Prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczące wykorzystania nowych technologii w edukacji oraz zagrożeń internetowych. Projektuje edukacyjne narzędzia i aplikacje mobilne w startupach GMS Innowacje i GMS Projekty. Od blisko 2 lat zaangażowany w projekt VR Distance Learning, mający na celu wdrożenie na polskich uczelniach platform edukacyjnych opartych o wirtualną rzeczywistość. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Nagrodzony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za ochronę praw dzieci.

Izabela Suckiel

Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Absolwentka studiów podyplomowych: Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie, Zarządzanie Projektami Europejskimi, Coaching. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Trener w programach ogólnopolskich. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Autorka wielu artykułów i programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli.

Katarzyna Szczepkowska

Nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: Edukacja Niezależna (UW), coaching profesjonalny – teoria i praktyka (ALK); zarządzanie talentami i wiedzą w zespołach – HR biznes partner (Colegium Nobilum); edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (WSP). Trenerka kadr zarządzających oświatą i nauczycieli. Wieloletni dyrektor placówek oświatowych różnego szczebla, w tym 10 lat dyrektorka przedszkola integracyjnego oraz wicedyrektorka CODN.  Autorka wielu publikacji. Od wielu lat szkoli i wspiera kadry oświaty. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie umiejętności psychologicznych w zarządzaniu i edukacji, budowaniu zespołów, wykorzystaniu w szkole coachingu i tutoringu, metodyce nauczania z elementami oceniania kształtujacego. Redaktor merytoryczna czasopisma Wczesna Edukacja wys. Wolters Kluwer adresowanego do dyrektorów i wicedyrektorów.

Maria Tuchowska

Nauczyciel dyplomowany, polonista i teolog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach integracyjnych. Coach, edukator, prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalizuje się również w tematyce dotyczącej zagadnień związanych z obecnością rodziców w szkole.

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

Psycholog, socjolog, psychoterapeuta. Od 2003 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach medycznych i oświatowych. Zajmuje się diagnozą zaburzeń rozwojowych i psychicznych u pacjentów w każdym wieku oraz terapią. Prowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii, w których realizowane są m.in. terapie wczesnego wspomagania rozwoju, zaburzeń ze spectrum autyzmu, zaburzeń rozwojowych, MPD oraz innych zaburzeń psychicznych. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp., prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej, psychopatologii i socjologii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

 

dr Jędrzej Witkowski

Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej, związany z fundacją od 2005 roku. Doktor nauk społecznych (Uniwersytet SWPS) i absolwent stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski). Autor lub współautor materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników (m.in. Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, Edukacja globalna w szkole, Cały świat w klasie, Przewodnik dla opiekunów samorządów uczniowskich, Młody obywatel). Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Autor lub współautor kilku opracowań naukowych na temat edukacji globalnej i edukacji obywatelskiej.

dr Małgorzata Wójcik

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy w gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych.
Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: „Interwencja Edukacyjna Bliżej”, który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program „Underbulling Undercover Teams” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania.

Joanna Wrona

Wicedyrektor w szkole specjalnej, wcześniej wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, m. in. na stanowisku dyrektora w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych, radcy ministra i naczelnika. Nauczyciel w szkolnictwie specjalnym, a także wizytator w kuratorium oświaty. Ekspert prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autor, współtwórca oraz recenzent wielu materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dariusz Zelewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie jako asystent Szkół Uczących Się. Od ponad 20 lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie doradztwa oraz współpracy z administracją samorządową. Jest ekspertem ds. awansu zawodowego z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Waldemar Zbytek

Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Wiceprezes Centrum Prawa Bankowego
i Informacji. Od lat związany z projektami edukacyjnymi sektora bankowego, współtwórca projektów m.in. w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu "Bankowcy dla Edukacji oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Inicjator współpracy programów edukacyjnych sektora bankowego z ponad 400. jednostkami samorządu terytorialnego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów w kadencji 2018 – 2023.

Wróć do góry strony