Dziękujemy za udział w Kongresie!

Kontrola zarządcza – aktualne problemy i planowane zmiany

(2019-09-03)

W styczniu 2019r. minęło 9 lat od wprowadzenia przepisów o kontroli zarządczej. Czas ten został wykorzystany przez jednostki sektora finansów publicznych na wdrożenie rozwiązań zarządczych odpowiadających wymaganiom stawianym przez ustawodawcę. Jednak w wielu przypadkach wdrożenie to zostało przeprowadzone niewłaściwie. Po pierwsze wiele jednostek sprowadziło kontrolę zarządczą jedynie do grupy rozwiązań określonych w procedurach wewnętrznych, skoncentrowanych na szczegółowych procesach (księgowość, zamówienia publiczne, realizacja wydatków itp.). Po drugie, zarządzanie ryzykiem zostało skoncentrowane w dużej grupie jednostek na procesach, nie na celach i zadaniach tych jednostek, co wypaczyło ideę tego elementu kontroli zarządczej i zniechęciło pracowników do poważnego traktowania pracy z ryzykami (ze względu na brak widocznych jej efektów). Po trzecie wiele jednostek traktuje obowiązki z zakresu kontroli zarządczej, jako konieczność przygotowania rozwiązań, które „zadowolą” kontrole zewnętrzne, a nie jako działania, które mają wnieść wartość dodaną do funkcjonowania danej jednostki. Należy podkreślić, że zarówno Minister Finansów jak i Najwyższa Izba Kontroli w swojej działalności edukacyjnej i kontrolnej podkreślają ww. błędy jednostek sektora finansów publicznych we wdrażaniu kontroli zarządczej.

Wykład ma na celu podsumowanie przepisów i wytycznych o kontroli zarządczej z podkreśleniem błędów we wdrażaniu tych rozwiązań popełnianych przez jednostki sektora finansów publicznych w latach 2010 –2019. Omówione zostaną także planowane w najbliższym czasie zmiany w przepisach o kontroli zarządczej.

  Tytuł wystąpienia: Kontrola zarządcza – aktualne problemy i planowane zmiany.

  Prelegent: Krzysztof Puchacz

  Konferencja: V Konferencja Edukacja w Samorządach,

                      podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój, 9-10 października 2019 roku.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja
Partnerzy
merytoryczni
BONUM HUMANUM
Design for Change
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
SBC Kancelaria Radców Prawnych
Katalyst Education
LEX Prawo Oświatowe
Linia Progman
Centrum Profilatyki Społecznej
Uniwersytet SWPS
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła w Punkt
Uniwersytet Szczeciński
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
OMEP
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Gazeta Wyborcza
Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA
Patroni
honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Sponsorzy
Canon
ENERGYLANDIA
Mentor
Nowa Era
Nordweco Sp. z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Instytut Badań Edukacyjnych
Microsoft
TalentowiSKO
MultimediawSzkole.pl
Katalyst Education
Grupa Sokrates
Benq
Macmillan Polska
AGRAF
KONICA-MINOLTA
Solectric
ProFuturo
Partnerzy
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawski Instytut Bankowości
Patroni
medialni
Dziennik Warto Wiedzieć
Portal Edukacja Internet Dialog
Finanse Komunalne
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Państwo i Prawo
Personel Plus
Portal Pedagogika Specjalna
prawo.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Samorząd Terytorialny
Siedem liter
Gazeta Wyborcza
Back to Top