Dziękujemy za udział w Kongresie!

Dane kadrowe w placówce oświatowej po 4 maja 2019 r.

(2019-09-10)

Ustawa z 21 lutego 2019 r. (tzw. ustawa sektorowa) wprowadziła z dniem 4 maja br. zmiany w kodeksie pracy w związku z wdrożeniem RODO.  Skutkuje to koniecznością weryfikacji dotychczasowej dokumentacji funkcjonującej w placówce oświatowej  poprzez obowiązek wprowadzenia systemu nowych upoważnień i poleceń oraz modyfikacji obowiązków informacyjnych.

Podczas wykładu zostaną udzielone odpowiedzi na następujące pytania:

  • jakie dane nauczycieli i pracowników może przetwarzać szkoła w sprawach kadrowych?
  • jakich danych może żądać pracodawca od kandydata do pracy i od pracownika?
  • jaki wpływ na organizację szkoły mają zmiany w regulaminie pracy wynikające z ostatnich nowelizacji?
  • jaki jest cel i jakie są zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego?
  • jaki przetwarzać dane na potrzeby świadczeń  socjalnych?
  • jak stosować zasady rozliczalności wynikające z przepisów RODO?
  • jak konstruować zgody przetwarzania danych osobowych?
  • jak, zgodnie z prawem, wykorzystywać wizerunek uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły?

 

  Tytuł wystąpienia: Dane kadrowe w placówce oświatowej po 4 maja 2019 r.  

  Prelegent: Magdalena Czaplińska  

  Konferencja: XXI Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli,
                      podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój, 9-10 października 2019 roku.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja
Partnerzy
merytoryczni
BONUM HUMANUM
Design for Change
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
SBC Kancelaria Radców Prawnych
Katalyst Education
LEX Prawo Oświatowe
Linia Progman
Centrum Profilatyki Społecznej
Uniwersytet SWPS
Szkoła Edukacji Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła w Punkt
Uniwersytet Szczeciński
Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły
Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
OMEP
Polskie Stowarzyszenie Dalton
Gazeta Wyborcza
Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA
Patroni
honorowi
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Powiatów Polskich
Sponsorzy
Canon
ENERGYLANDIA
Mentor
Nowa Era
Nordweco Sp. z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
EPSON
Instytut Badań Edukacyjnych
Microsoft
TalentowiSKO
MultimediawSzkole.pl
Katalyst Education
Grupa Sokrates
Benq
Macmillan Polska
AGRAF
KONICA-MINOLTA
Solectric
ProFuturo
Partnerzy
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawski Instytut Bankowości
Patroni
medialni
Dziennik Warto Wiedzieć
Portal Edukacja Internet Dialog
Finanse Komunalne
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
Państwo i Prawo
Personel Plus
Portal Pedagogika Specjalna
prawo.pl
Portal Przedszkola.edu.pl
Samorząd Terytorialny
Siedem liter
Gazeta Wyborcza
Back to Top