Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje:
XVIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
27-28.10.2016 r.
II Konferencja
Edukacja
w Samorządach
27.10.2016 r.
II Konferencja
dla Nauczycieli
28.10.2016 r.
II  Konferencja Psychologiczno - Pedagogiczna
28.10.2016 r.
oraz Strefa EXPO 27-28.10.2016 r. Sprawdź szczegóły
Informacje o Kongresie

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem pasjonatów i organizatorów edukacji, koncentrującym się na najważniejszych zagadnieniach związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju i edukacji jednostek i społeczeństwa.

III Kongres Edukacja i Rozwój przygotowywany jest przez wydawnictwo Wolters Kluwer oraz wielu partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Do współpracy zaprosiliśmy instytucje reprezentujące administrację publiczną, naukę i szkolnictwo wyższe, przemysł i biznes.

Tematy przewodnie Kongresu
  • Zmiany w systemie oświaty i ich wpływ na organizację edukacji w samorządach, przedszkolach i szkołach.
  • Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające efektywne zarządzanie oświatą. Podatki i finansowanie zadań oświatowych.
  • Przyjazne i efektywne środowisko uczenia się – przestrzeń edukacyjna w wymiarze materialnym, społecznym i psychologicznym.
  • Trendy w rozwoju warsztatu  nauczyciela, psychologa i pedagoga.
Organizatorzy
Wolters Kluwer SA
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
Personel Plus
Państwo i Prawo
Partnerzy
Muzeum Sportu i Turystyki
Sponsorzy
Wydawnictwo Naukowe PWN
Oxford University Press Polska Spółka z o.o.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
Nowa Era
ASUS
Patroni
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Unia Metropolii Polskich
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel
Patroni medialni
Serwis oswiata.ABC.com.pl
Fundacja alter eko
Dziennik Warto Wiedzieć
Back to Top